Algemene voorwaarden NNOffice

Op al onze leveringen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de orde van organisatiekundigen en -adviseurs van toepassing. Hieronder zijn de algemene voorwaarden opgenomen.